Ціни

№ з/п Найменування предмету дослідження (включає вартість 1-го мультизнімка) Вартість, грн Контрастна речовина
МСКТ головного мозку
1 МСКТ Головного мозку 1000 2100
2 МСКТ околоносовых пазух 1000 ——
3 МСКТ костей черепа (височные кости, лицевой череп, кости свода) 1000 ——
4 МСКТ-ангиография артерий головного мозга —— 2300
МСКТ позвоночника
5 МСКТ шейного отдела позвоночника 1000 2100
6 МСКТ грудного отдела позвоночника 1000 2100
7 МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 1000 ——
8 МСКТ костей таза (крестцово-подвздошных сочленений, копчик) 1000 ——
9 МСКТ-ангиография артерий шейного отдела позвоночника —— 2300
МСКТ внутренних органов
10 МСКТ орган грудной полости (легкие, средостение) 1000 2100
11 МСКТ орган брюшной полости и малого таза (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, матка, простата)УРОЗОНА (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь) —— 2300
12 МСКТ органов грудной + брюшной полости + таза (онкопротокол) —— 3300
    
МСКТ костно-суставного аппарата
13 МСКТ одного сустава (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) 900 ——
14 МСКТ тазобедренных суставов (оба) 900 ——
    
Електронейроміографія (ЕНМГ) стимуляційна
15 Електронейроміографія (ЕНМГ) стимуляційна верхніх кінцівок 600 ——
16 Електронейроміографія (ЕНМГ) стимуляційна нижніх кінцівок 600 ——
    
Додаткові послуги:
17 За надлишкової ваги пацієнта більш 130 кг. 300
18 Додаткове контрастуваня 50 мл. 550
19 Диск (копія) 50
20 Фотографія (копия) 1 лист 50
    
Система знижок на дослідження (без витратнихх материалів: контраст, шприці, венфлони та ін)
СКТ в динаміці (повторное дослідження протягом місяця) – 10 %
Постраждалі в результаті Чернобильскої катастрофи, 1-2 групи – 5%*
Ветерани Праці, інвалиди 1-2 групи, пенсіонери, медпрацівники – 5%*
* Знижки не сумуються